EDITION 59 - June 04, 2014   In deze editie :
 
 
 
 
 

Clubblad van AKC Waterland

foto: Aart van Laar

 Van de redactie

Even een korte nieuwsbrief tussendoor.

De uitslagen van de Clubmatch komen in de volgende editie (eind juni), plus wat verhalen over de afgelopen evenementen. In deze Dogtales aandacht voor de workshop ontspanningsmassage bij honden op woensdagavond 25 juni a.s.  en ons 40-jarig jubileum in 2015, waarvoor wij wat geldelijke steun zoeken.

Tevens willen wij u wijzen op een vacature voor een bestuursfunctie. 

Tot horens, ziens en schrijven,

de redactie

Petra Flipsen
Ontspanningsmassage bij honden: workshop 25 juni

Op 25 juni a.s., van 19.30 tot 21.30 is er in ons clubgebouw een workshop Ontspanningsmassage bij honden.  De workshop wordt gegeven door Carola van der Mijle en Carolien Nemec, gediplomeerd hondenmasseurs.

De workshop is voor maximaal 15 mensen en maximaal 8 honden. 

Inschrijven: mail p.flipsen@akc-waterland.nl onder opgave van uw naam, telefoonnummer, en eventueel het ras van de hond die u meebrengt.

Kosten: € 5.  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging m.b.t. de deelname.

Masseren heeft niet alleen een positief effect op het lichaam maar ook op de emoties en mentale gesteldheid van de hond.

Zie ook: www.massagehonden.nl

In het kort is de opzet van de workshop:

  • wat is hondenmassage en wanneer wel/niet masseren?
  • korte ontspanningsoefening voor de eigenaar
  • massagetechnieken worden uitgelegd en geoefend op de hond
  • samen ontspannen: de eigenaar geeft de hond een ontspanningsmassage met de geleerde technieken.
  • Indien de eigenaar deze technieken vaker toepast op de hond, zal de hond zich sneller ontspannen en de aanrakingen associeren met ontspanning. Een moment van rust voor een training, waarbij de eigenaar de hond masseert is een goed begin voor de hond en eigenaar.

Bij voldoende belangstelling zullen wij de workshop herhalen.  In september zal tevens een workshop sportmassage bij honden worden gegeven.40 jarig jubileum

Onze vereniging is opgericht op 17 juni 1975. In 2015 bestaan wij dus 40 jaar.  In dit jubeljaar zijn wij gastheer voor het Nederlands Kampioenschap FCI Obedience / GG (september),  Nederlands Kampioenschap Flyball (oktober) en Kampioenschap Nederland België Breitensport (november).  De exacte data zullen nog worden bepaald, maar vast staat wel de jubileumdag.  Dit zal zijn  zondag 14 juni 2015.  Op deze dag presenteert onze vereniging zich op allerlei gebied. U kunt demonstraties van onze eigen disciplines verwachten, maar tevens zal het veld worden aangekleed met kramen met allerlei artikelen voor honden en informatie over honden. Nadere invulling volgt nog.

Zo'n jubeljaar kost natuurlijk wel geld. Wij willen mooi voor de dag komen, leuke informatieve dingen laten zien en interessante workshops aanbieden.  Hiervoor moet een bedrag op tafel komen. Daarvoor doen wij een beroep op onze leden en anderen die onze vereniging een warm hart toedragen.  Een geldelijke bijdrage voor de jubilerende vereniging,  als ware het een kado, kunt u storten op bankrekening NL53 INGB 0003 4443 12  t.n.v. AKC Waterland o.v.v. 40 jaar. Iedere bijdrage, klein of groot,  wordt op prijs gesteld. Het is goed voor het clubgevoel en het maakt u betrokken. Bedrijven kunnen wellicht sponsoren.  Een bijdrage vanaf € 100 geeft recht op vermelding in de sponsorlijst (eventueel met link naar uw website), die op de website zal worden gepubliceerd, vanaf datum ontvangst tot einde 2015.  

In de komende maanden zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.  Tevens zullen wij dan de feestcommissie aan u voorstellen.Vacatures

Wim de Nie, algemeen bestuurslid, is helaas om gezondheidsredenen uit het bestuur gestapt. Hij heeft een 4-jaarstermijn afgesloten en zich niet herkiesbaar gesteld bij de Algemene Ledenvergadering van 28 mei jl.

Met een druk jubileumjaar voor de boeg, zou het fijn zijn als er versterking komt op bestuurlijk vlak. Indien u meent een steentje daarin te kunnen bijdragen nodigen wij u uit met een van de bestuursleden contact op te nemen zodat u kunt worden voorgedragen. U kunt ook mailen naar secretaris Henk Verdam, h.verdam@akc-waterland.nl. De functie is in eerste instantie algemeen bestuurslid.

Ook zijn we op zoek naar versterking voor de redactie. Daarvoor kunt u contact opnemen met Petra Flipsen, p.flipsen@akc-waterland.nl.Dogtails

*archief Dogtales: de laatste edities zijn te vinden op onze website, onder het kopje clubblad.

*Examen doen of wedstrijdlopen : voor rasloze en stamboomloze honden vraagt u een werkboekje aan bij Cynophilia klik hiervoor honden met stamboom vraagt u een logboekje aan bij de Raad van Beheer klik hier . Bij twijfel, informeer even bij uw instructeur.

*Licenties voor Agility wedstrijden en GG wedstrijden kunnen online aangevraagd worden via www.cynophilia.nl

*Licenties voor Breitensport wedstrijden kunnen online aangevraagd worden via www.breitensport.nl

*Indien u geen cursus meer volgt eindigt niet automatisch uw lidmaatschap met de daaraan verbonden contributieverplichting. Het lidmaatschap dient u schriftelijk of per email aan clubgebouw@akc-waterland.nl op te zeggen voor 1 december van het lopende jaar. Een opzegging bij uw instructeur is niet mogelijk!

*Ook: indien u het lidmaatschap beëindigd, stopt niet automatisch de toezending van het clubblad. Meld u af via redactie@akc-waterland.nl. Aanmelden kan ook via dit mailadres. U hoeft geen lid te zijn van de vereniging.Trainingslocatie: Westerweg 68a, 1446 AG Purmerend

Telefoon 0299-648164 (alleen tijdens trainingsuren zondag 09:00-14:00 en dinsdag en donderdag van 19:00 22:00)

Mobiel informatienr. 06-37193909 

Postadres:AKC-"Waterland" Postbus 1138 1440 BC Purmerend.
e-mail
info@akc-waterland.nl website: www.akc-waterland.nl

 


Wilt u ook nieuwsbrieven kunnen verzenden zoals deze? Klik op het Beeinformed logo om naar de site te gaan:
Klik hier om u af te melden als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.  
Print voorbeeld
Sponsoren :