EDITION 58 - May 12, 2014   In deze editie :
 
 
 
 

Clubblad van AKC Waterland

 Dag van de Hond 18 mei 2014

Op 18 mei 2014 bent u van harte welkom bij onze vereniging.

In het kader van De Dag van de Hond dit jaar weer aandacht voor het thema Kind & Hond.

Vanaf 11.00 tot 15.00 kunt u gratis deelnemen aan diverse activiteiten zoals:

Veel informatie over Kind & Hond

Kind-hond spelletjesparcours en hindernisparcours

Hondenspeeltjes maken, o.a. van fleece

Zoekspelletjes met de hond

Goodie bag

speciale aandacht dit jaar voor de

Kind Hond show / junior handling

Vanaf 14.00 tot 14.45 volgt de voorbereiding voor de Kind Hond show, aanvang 15.00 in de grote ring van de Clubmatch (hondenkeuring), welke op dezelfde dag wordt gehouden. Uw kind krijgt instructie over het showen van uw hond, zodat het duidelijk is wat er van de deelnemers wordt verwacht. Ook rasloze en stamboomloze hondjes mogen uiteraard geshowd worden.  De jonge handlers mogen voor de gelegenheid verkleed. Het is daarbij natuurlijk de kunst om zo goed mogelijk bij de hond te passen, zodat het samen een mooi plaatje wordt.  De hond zelf ziet er natuurlijk ook op z'n best uit. Dat is met hun eigen mooie verzorgde vacht en een mooie halsband.

Het zou leuk zijn als er een grote opkomst is,  dus zegt het voort aan de buurjongens en buurmeisjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes.  Er is tevens een vakfotograaf aanwezig waar tegen betaling portret foto's van de hond of van het kind met de hond kunnen worden genomen. 

Komt allen, en geniet.
Algemene Ledenvergadering 28 mei 2014 20.00 uur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur de leden van AKC Waterland uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 28 mei a.s. in ons clubgebouw aan de Westerweg 68a, te Purmerend. Aanvang 20.00 uur. Klik op agenda voor meer gegevens.Agenda

18 mei Clubmatch 10.00-16.00 uur (de inschrijving is inmiddels gesloten)

18 mei Stamboomloze en Rasloze hondenkeuring - 12.00 ('s morgens inschrijven)

18 mei Dag van de Hond 11.00-15.00 - vrije toegang

25 mei landelijke Flyballwedstrijd 09.00 - 16.00 uur

28 mei Algemene Ledenvergadering, zie uitnodigingDogtails

*archief Dogtales: de laatste edities zijn te vinden op onze website, onder het kopje clubblad.

*Examen doen of wedstrijdlopen : voor rasloze en stamboomloze honden vraagt u een werkboekje aan bij Cynophilia klik hiervoor honden met stamboom vraagt u een logboekje aan bij de Raad van Beheer klik hier . Bij twijfel, informeer even bij uw instructeur.

*Licenties voor Agility wedstrijden en GG wedstrijden kunnen online aangevraagd worden via www.cynophilia.nl

*Licenties voor Breitensport wedstrijden kunnen online aangevraagd worden via www.breitensport.nl

*Indien u geen cursus meer volgt eindigt niet automatisch uw lidmaatschap met de daaraan verbonden contributieverplichting. Het lidmaatschap dient u schriftelijk of per email aan clubgebouw@akc-waterland.nl op te zeggen voor 1 december van het lopende jaar. Een opzegging bij uw instructeur is niet mogelijk!

*Ook: indien u het lidmaatschap beëindigd, stopt niet automatisch de toezending van het clubblad. Meld u af via redactie@akc-waterland.nl. Aanmelden kan ook via dit mailadres. U hoeft geen lid te zijn van de vereniging.Trainingslocatie: Westerweg 68a, 1446 AG Purmerend

Telefoon 0299-648164 (alleen tijdens trainingsuren zondag 09:00-14:00 en dinsdag en donderdag van 19:00 22:00)

Mobiel informatienr. 06-37193909 

Postadres:AKC-"Waterland" Postbus 1138 1440 BC Purmerend.
e-mail
info@akc-waterland.nl website: www.akc-waterland.nl

 


Wilt u ook nieuwsbrieven kunnen verzenden zoals deze? Klik op het Beeinformed logo om naar de site te gaan:
Klik hier om u af te melden als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.  
Print voorbeeld
Sponsoren :