EDITION 56 - March 19, 2014   In deze editie :
 
 
 
 
 
 
 

clubblad van AKC "Waterland"

foto: Aart van Laar                                                   Guinness, cocker spaniel

 Van de redactie

We hebben in de winter, buiten de reguliere lessen,  twee lezingen (woensdagavond) in ons clubgebouw gehad, met een redelijk goede opkomst. Daaruit maken we op dat u daarin geinteresseerd bent. Wij zullen daarom hieraan een gevolg geven.   De eerste was de lezing over een andere kijk op dominantie door gedragstherapeute Monique Bladder (www.moniquebladder.nl) en bij de tweede lezing werden we enthousiast bijgepraat over osteopathie door Annemarijn Laan (www.annemarijnlaan.nl).

Nu begint het wedstrijdseizoen weer.  U merkt dat onder meer omdat de zondaglessen zijn komen te vervallen. De cursisten van zondag worden vanaf les 9, dus vanaf deze week, ondergebracht op de dinsdag- en donderdagavond.  Dat geeft voor en na de lessen weer wat extra drukte op het terras.  Op het terras dienen alle honden aangelijnd te zijn.  En even bijpraten is gezellig, maar let u intussen wel op uw hond, want niet alle honden zijn gediend van uitbundige begroetingen door soortgenoten.

De flyballteams van onze vereniging zijn ook weer samengesteld en maken zich op voor de landelijke competitie.  No Limit, No Doubt en No Problem: succes en veel plezier dit seizoen!

Op 6 april is er een GG wedstrijd op ons terrein, gevolgd door een agility wedstrijd op 4 mei.  Tijdens wedstrijden en evenementen is het terrein vrij toegankelijk voor publiek.

Dus kom gezellig langs!

Tot horens, ziens en schrijven,

de redactie

Petra Flipsen
Van de bestuurstafel

Contributie 2014

Uiteraard dank aan iedereen die de contributie 2014 heeft overgemaakt, maar lang niet iedereen heeft dit gedaan.  Hierbij een vriendelijk verzoek om dit even na te kijken in uw administratie en mocht u constateren dat u bij de laatste categorie hoort, maak dan snel het verschuldigde bedrag over.  Met de contributie draagt u bij aan de opleiding van instructeurs, onderhoud van het clubgebouw en terrein, huur van het terrein, verzekeringspremie etc. etc. etc.  Wij hebben een prachtige locatie en willen dit zo goed mogelijk met hulp van alle vrijwillgers in stand houden om u een zo mooi mogelijke trainingslocatie te bieden.  De vereniging heeft de nog uitstaande contributiegelden heel hard nodig.  

2015:  40 jaar AKC Waterland

In 2015 bestaat de vereniging 40 jaar.  Dat gaan we op gepaste wijze met u vieren. Het bestuur gaat daar nog over vergaderen, maar vooruitlopend daarop hierbij het verzoek misschien alvast eens in uw persoonlijk archief (=zolder) te kijken of er nog iets bruikbaars is om het verleden te laten herleven.  U mag het op de foto zetten en uw verhaal erbij schrijven.  U mag het ook uiteraard ook aan een van de bestuursleden overhandigen of doormailen: redactie@akc-waterland.nl.

Sponsoring van 40 jaar AKC Waterland in 2015 is ook mogelijk. Heeft u ideeën over de vorm waarin, wij horen het graag!

Samen kunnen we er een mooi feest van maken, daar zijn we van overtuigd.

Fijne paasdagen,

het bestuurHera en het paaskuiken

Kerstboom eruit, paastak erin, dachten ze bij huize De Boer.  En dan sla ik nog een leuke periode over waarin de kleine Hera Semino ging verblijden.

Even een fotoverslagje van de komst van bordeaux dog teefje Hera, en haar de eerste close encounter met een paaskuiken. Ook een waarschuwing.

Lees verderVergiftiging bij huisdieren, LICG folder

Als een huisdier iets eet of drinkt wat niet voor hem bestemd is, is het mogelijk dat het dier daarbij een vergiftiging oploopt. Veel stoffen die wij in huis hebben zijn ongezond voor dieren. Huishoudproducten, planten, medicijnen en andere stoffen zijn al gauw verdacht, maar ook etenswaren die voor de mens geen enkel kwaad kunnen, zijn voor dieren soms gevaarlijk. In dit document wordt een aantal van deze giftige stoffen besproken.

Met onderstaande link komt u op een pdf van het LICG, over vergiftiging bij huisdieren. Hierin meer over chocolade, cacaodoppen, maar ook giftige bloembollen etc. Doe er u voordeel mee.

http://www.licg.nl/ContentSuite/upload/lig/pra/Vergiftiging_bij_huisdieren6_2T.pdfLandelijke GG wedstrijd 6 april 2014

Op 6 april 2014 begint op ons verenigingsterrein om 09.00 een landelijke GG wedstrijd  (FCI-Obedience)

Het huidige G&G-programma kent vier niveaus:

G & G- Beginners, G & G I, G & G II, G & G III

G&G-1, 2 en 3 komen overeen met het internationale "Obedience"-programma van de F.C.I., (Fédération Cynologique Internationale) de overkoepelende kynologische wereldorganisatie.

De oefeningen worden door de deelnemers deels in de ochtend en deels in de middag uitgevoerd.  Einde programma naar verwachting 16.00 uur.  Prijsuitreiking 17.00 uur.

Tijdens de wedstrijd bent u van harte welkom. Het terrein en de kantine zijn vrij toegankelijk.

Meer informatie over de vereisten en de reglementen: http://www.cynophilia.nl/images/publicaties/GG/reglementen/Reglement_3e_druk_13-02-2013.pdf

Klik hier voor de flyerAgenda workshops De Spoorlijn

Op het terrein van onze vereniging organiseert hondenschool De Spoorlijn onderstaande workshops:

29-03-2014 cirkeltraining

05-04-2014 balans en coördinatie

23-04-2014 denkwerk en trucjes voor hond en kind

26-04-2014 treibball

Meer data, inschrijving en/of meer informatie www.despoorlijn.nlDogtails

*archief Dogtales: de laatste edities zijn te vinden op onze website, onder het kopje clubblad.

*Examen doen of wedstrijdlopen : voor rasloze en stamboomloze honden vraagt u een werkboekje aan bij Cynophilia klik hiervoor honden met stamboom vraagt u een logboekje aan bij de Raad van Beheer klik hier .  Bij twijfel, informeer even bij uw instructeur.

*Licenties voor Agility wedstrijden en GG wedstrijden kunnen  online aangevraagd worden via www.cynophilia.nl

*Indien u geen cursus meer volgt eindigt niet automatisch uw lidmaatschap met de daaraan verbonden contributieverplichting. Het lidmaatschap dient u schriftelijk of per email aan clubgebouw@akc-waterland.nl op te zeggen voor 1 december van het lopende jaar. Een opzegging bij uw instructeur is niet mogelijk!

*Ook: indien u het lidmaatschap beëindigd, stopt niet automatisch de toezending van het clubblad. Meld u af via redactie@akc-waterland.nl. Aanmelden kan ook via dit mailadres. U hoeft geen lid te zijn van de vereniging.Trainingslocatie: Westerweg 68a, 1446 AG Purmerend

Telefoon 0299-648164 (alleen tijdens trainingsuren zondag 09:00-14:00 en dinsdag en donderdag van 19:00 22:00)

Mobiel informatienr. 06-37193909 

Postadres:AKC-"Waterland" Postbus 1138 1440 BC Purmerend.
e-mail
info@akc-waterland.nl website: www.akc-waterland.nl

 


Wilt u ook nieuwsbrieven kunnen verzenden zoals deze? Klik op het Beeinformed logo om naar de site te gaan:
Klik hier om u af te melden als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.  
Print voorbeeld
Sponsoren :